Kontakt

zapraszam do współpracy

Dane kontaktowe

Telefon

+48 669 755 544

Adres siedziby

Kancelaria Radcy Prawnego
 Monika Żurańska
ul. Krakowskie Przedmieście 4
00-333 Warszawa

e-mail

mzuranska.kancelaria@outlook.com

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidulanie w zależności od charakteru zleconej sprawy. Proponuję system rozliczenia w jednej z trzech form lub w formie mieszanej.

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń polega na stałym miesięcznym wynagrodzeniu, powiązanym z przewidywaną średnią liczbą godzin pracy w miesiącu. Jest oferta przede wszystkim dla firm i jednostek gospodarczych
}

System godzinowy

Wynagrodzenie jest wyliczane na bazie faktycznie poniesionego nakładu pracy w godzinach przy uzgodnionej stawce godzinowej.

System success fee

Wynagrodzenie opiera się na uzgodnionej kwocie ryczałtu oraz jednorazowej kwocie honorarium za pomyślny wynik sprawy.